Chuyển tới nội dung

Tâm lý & đời sống

Hoàn thành chuỗi tập huấn sơ khởi cho Chương trình Hỗ trợ tâm lý – xã hội khẩn cấp

Ban tổ chức và các tình nguyện viên đã hoàn thành chuỗi tập huấn sơ khởi cho Chương trình Hỗ trợ tâm lý xã hội khẩn cấp (PSFA) do Hội tâm lý trị liệu Việt Nam (VnPA) chủ trì – nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid và người thân được ổn định tâm lý trong thời gian theo dõi diễn tiến bệnh tại nhà, đồng thời giúp bệnh nhân kết nối kịp thời với các nguồn lực y tế và xã hội hiện có.

Tập huấn “Các kiến thức, kỹ năng trong hỗ trợ tâm lý xã hội khẩn cấp trong đại dịch COVID 19”

Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam chân thành cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã đăng ký tham gia chương trình “Hỗ trợ tâm lý xã hội khẩn cấp trong đại dịch Covid” của Hội.
Vào lúc 19h00 ngày 28/07/2021, kính mời các bạn tiếp tục tham gia buổi huấn luyện về các kiến thức, kỹ năng trong hỗ trợ khẩn cấp cùng Chuyên viên Tham vấn Ngô Minh Uy và ThS. BSCKI. Nguyễn Trung Nghĩa.

KHẢO SÁT NHU CẦU HỖ TRỢ SỨC KHỎE TÂM THẦN – TÂM LÝ – XÃ HỘI TRONG CỘNG ĐỒNG

Dịch bệnh Covid0-19 bùng phát trở lại trong thời gian gần đây đã gây ảnh hưởng mạnh đến đời sống và công việc của người dân Việt Nam đặc biệt là tại các tỉnh và thành phố phía Nam. Với mong muốn nắm bắt được nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần – tâm lý – xã hội của cộng đồng trong thời gian dịch bệnh, Văn phòng Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam khu vực phía Nam đã thiết kế bản khảo sát nhu cầu hỗ trợ của người dân để có những hoạt động hỗ trợ cần thiết và kịp thời.