Chuyển tới nội dung

Tập huấn “Hướng dẫn hỗ trợ tâm lý – xã hội trực tuyến”

Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam trân trọng kính mời các bạn tình nguyện viên tiếp tục tham gia khóa tập huấn “Hướng dẫn hỗ trợ tâm lý -xã hội trực tuyến” từ 19h – 21h ngày 29-30/07/2021.
Giảng viên là ThS. Lê Thị Minh Tâm và ThS. Nguyễn Thị Hạ.

Mục tiêu chính của tập huấn bao gồm:

  1. Hỗ trợ chuyển các kỹ năng tư vấn trực tiếp sang làm việc trực tuyến.
  2. Phát triển sự hiện diện trực tuyến mang tính chuyên nghiệp và tuân thủ đạo đức hành nghề.
  3. Phát triển kỹ năng thiết lập tương tác tích cực trong giao tiếp trực tuyến.
  4. Cung cấp các lưu ý trong quá trình làm việc trực tuyến.

Thông tin đăng nhập Zoom sẽ được gửi cho các bạn tình nguyện viên qua email cá nhân. Xin vui lòng đăng nhập trước 15 phút để kiểm tra kết nối, video và âm thanh hệ thống.

Chúc các bạn có những trải nghiệm tập huấn vui vẻ và bổ ích.

Trân trọng!