Chuyển tới nội dung

Hợp tác

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại Việt Nam

Để có cơ sở xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ tâm lý trị liệu tại Việt Nam, hướng tới việc mở mã nghề trị liệu tâm lý, Bộ Y tế triển khai nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ tâm lý trị liệu, cả hệ thống công lập và ngoài công lập.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam với Viện Tâm lý &Tâm thần học Việt – Pháp

Ngày 28/07/2020, tại Trụ sở Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt – Pháp, số 54 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam với Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt – Pháp.