Chuyển tới nội dung

Phương hướng hoạt động

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TÂM LÝ TRỊ LIỆU VIỆT NAM

(NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

  • Thành lập trang web của Hội để quảng bá các hoạt động của Hội và phổ biến khoa học thường thức về các rối loạn liên quan stress, các trắc nghiệm tâm lý, tư vấn và trị liệu tâm lý,
  • Hoạt động chuyên môn: tổ chức hội chẩn lâm sàng hàng quý, về sau khi hoạt động đã đi vào nề nếp Hội đồng khoa học có thể tổ chức hàng tháng tại văn phòng Hội, hoặc tại các Trung tâm, Bệnh viện về những cas bệnh đặc biệt bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp (để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho hội viên), tổ chức đào tạo ngắn hạn cho các cơ sở về các rối loạn liên quan đến stress (rối loạn tâm căn, rối loạn tâm thể, …); các chứng nghiện (nghiện game, nghiện internet, …); các bệnh lý liên quan đến phát triển tâm vận động (như tự kỷ, tăng động giảm chú ý, rối loạn ăn uống, rối loạn ngôn ngữ, …), các rối loạn liên quan đến chức năng tình dục hoặc giới tính,…
  • Nghiên cứu và chuẩn hóa các trắc nghiệm tâm lý mới, các liệu pháp tâm lý hiện đại cho các hội viên,
  • Triển khai các hoạt động khoa học, cụ thể là triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các Hội thảo khoa học phối hợp với các bệnh viện tâm thần, các trung tâm tâm lý trong và ngoài nước,
  • Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn về đạo đức của nhà tham vấn & trị liệu tâm lý, về tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý và trắc nghiệm tâm lý cho đội ngũ các nhà tư vấn, nhà trị liệu tâm lý và các nhà tâm lý lâm sàng,
  • Thành lập các chi hội ở các địa phương từ đó xây dựng các trung tâm tư vấn và trị liệu tâm lý đáp ứng nhu cầu khám, tư vấn và điều trị của khách hàng,
  • Kêu gọi sự tài trợ kinh phí của các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước để duy trị hoạt động của Hội,
  • Hợp tác với các Hội khác, như Hội Tâm thần học Việt Nam, Hội Tâm lý học Việt Nam, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam trong các hoạt động khoa học và đào tạo,
  • Hợp tác với các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước trong công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học, đào tạo và tập huấn về những rối loạn liên quan đến stress, sức khoẻ tâm thần, các trắc nghiệm tâm lý, các phương pháp tư vấn và trị liệu tâm lý, chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm lý và tâm bệnh,
  • Xin phép ra đời tạp chí về trị liệu tâm lý, dự kiến sẽ xuất bản tập chí về Tâm lý trị liệu, thời kỳ đầu 6 tháng một số, về sau 3 tháng, hướng tới tạp chí ra hàng tháng để phổ biến kiến thức khoa học thường thức cho hội viên, cũng như các khách hàng.

Ban lãnh đạo Hội TLTLVN phối hợp với các bệnh viện tâm thần, Viện SKTT quốc gia, các Trung tâm tư vấn tâm lý trên toàn quốc, các cơ quan hữu quan để xin được mã nghề cho các nhà tâm lý lâm sàng làm việc tại các bệnh viện tâm thần, khoa tâm thần và các trung tâm tư vấn tâm lý, các cơ sở tâm lý lâm sàng. Đồng thời cùng phối hợp với các bệnh viện tâm thần làm việc với BHXH đề nghị tất cả các dịch vụ trị liệu tâm lý, các trắc nghiệm tâm lý sẽ được BHYT chi trả một phần hoặc toàn bộ.