Chuyển tới nội dung

Tuyển dụng

[Hà Nội] Tuyển dụng tình nguyện viên

Bắt nguồn từ niềm yêu thích ngành Tâm lý học và hướng đến các dự án vì cộng đồng một cách có chuyên môn, Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (VnPA) mở đợt tuyển dụng các Tình nguyện viên

Thông báo tuyển dụng

Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam(VnPA) hoạt động trên phạm vi cả nước, và đang triển khai hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, mở rộng mạng lưới hội viện… Để hỗ trợ văn phòng Hội thực hiện các hoạt động, VnPA có nhu cầu tuyển dụng 01 Trợ lý Văn phòng.