Chuyển tới nội dung

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện của các công dân là bác sĩ, điều dưỡng làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, trị liệu tâm lý, các nhà tâm lý lâm sàng, tham vấn tâm lý, tâm lý giáo dục – sư phạm, nhân viên công tác xã hội có hiểu biết về trị liệu tâm lý và các tổ chức đang hoạt động trong các ngành nghề trên, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, tăng cường sức khỏe (bao gồm sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần) của nhân dân và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực trị liệu tâm lý và ứng dụng các liệu pháp tâm lý, các trắc nghiệm tâm lý trong quá trình tư vấn, đánh giá, thăm khám và trị liệu cho những cá nhân, gia đình và nhóm xã hội có các vấn đề sức khỏe tâm thần, hoặc có biểu hiện rối loạn tâm bệnh hoặc khủng hoảng tâm lý; nghiên cứu các rối loạn phát triển tâm lý ở trẻ, các rối loạn tâm lý thường gặp ở trẻ và người lớn; nghiên cứu về stress và vai trò của nhân cách trong các rối loạn liên quan đến stress.