Chuyển tới nội dung

Tập huấn “Các kiến thức, kỹ năng trong hỗ trợ tâm lý xã hội khẩn cấp trong đại dịch COVID 19”

Kính chào các bạn tình nguyện viên!
Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam chân thành cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã đăng ký tham gia chương trình “Hỗ trợ tâm lý xã hội khẩn cấp trong đại dịch Covid” của Hội.

Vào lúc 19h00 ngày 28/07/2021, kính mời các bạn tiếp tục tham gia buổi huấn luyện về các kiến thức, kỹ năng trong hỗ trợ khẩn cấp cùng Chuyên viên Tham vấn Ngô Minh Uy và ThS. BSCKI. Nguyễn Trung Nghĩa.

Thông tin đăng nhập Zoom sẽ được gửi cho các bạn tình nguyện viên qua email. Xin vui lòng đăng nhập trước 15 phút để kiểm tra kết nối, video và âm thanh hệ thống.

Chúc các bạn có một buổi tập huấn thật thú vị và bổ ích. ❤

Trân trọng!