Chuyển tới nội dung

Hoàn thành chuỗi tập huấn sơ khởi cho Chương trình Hỗ trợ tâm lý – xã hội khẩn cấp

Ban tổ chức và các tình nguyện viên đã hoàn thành chuỗi tập huấn sơ khởi cho Chương trình Hỗ trợ tâm lý xã hội khẩn cấp (PSFA) do Hội tâm lý trị liệu Việt Nam (VnPA) chủ trì – nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid và người thân được ổn định tâm lý trong thời gian theo dõi diễn tiến bệnh tại nhà, đồng thời giúp bệnh nhân kết nối kịp thời với các nguồn lực y tế và xã hội hiện có.

Buổi tập huấn ngày 31/07/2021 nêu rõ mục tiêu, chiến lược và phạm vi hoạt động của Chương trình. Cuối buổi là phần trình bày của ThS. BS CKI. Giang Ngọc Thuỵ Vy về Quy trình thực hiện và Các quy định dành cho tình nguyện viên khi tham gia. Tiêu chí phải đạt được trong chiến dịch lần này là Chất lượng – Kịp thời – Hiệu quả.

Sau tập huấn, Chương trình đã bắt đầu khởi động với nhóm nòng cốt chia ra hỗ trợ với các khung giờ mỗi ngày. Song song đó, Ban tổ chức tiến hành chọn lựa nhân sự phù hợp cho từng vị trí, từng công việc để mọi thứ được kết nối thuận lợi, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ một cách nhanh chóng và đáp ứng được mong muốn cho từng trường hợp tiếp nhận. Mở rộng và lan toả hơn nữa cho thật nhiều người cần sự giúp đỡ được biết đến.

Tất cả các thành viên đều nhiệt thành đón nhận nhiệm vụ và sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ công việc cùng nhau. Lập kế hoạch theo từng nhóm nhỏ vừa hành động vừa tiếp tục cho những buổi đào tạo chuyên sâu hơn sắp tới. Một không khí yêu thương được lan toả vào từng mạch máu của các thành viên, ai cũng có mong muốn mãnh liệt được giang tay giúp cho một ai đó đang cần🌻