Chuyển tới nội dung

Tâm lý lâm sàng trong chăm sóc và điều trị người bệnh

Hội thảo với chủ đề “Chia sẻ kiến thức và kỹ năng cơ bản về tâm lý lâm sàng trong chăm sóc và điều trị người bệnh”

Ngày 11/11/2020, tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã diễn ra một buổi Hội thảo với chủ đề “Chia sẻ kiến thức và kỹ năng cơ bản về tâm lý lâm sàng trong chăm sóc và điều trị người bệnh”. Buổi hội thảo do Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam và Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt – Pháp tổ chức.