Chuyển tới nội dung

rối loạn

Các phương pháp can thiệp đối với rối loạn tăng động giảm chú ý

Việc can thiệp cho trẻ RLTĐGCY cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều phương pháp như liệu pháp tâm lý kết hợp với giáo dục phù hợp sẽ mang lại nhiều hiệu quả và có thể hòa nhập lại cuộc sống nhanh hơn.

Đọc tiếp »Các phương pháp can thiệp đối với rối loạn tăng động giảm chú ý