Chuyển tới nội dung

Đối phó và quản lý căng thẳng

Bài giảng ECHO chủ đề: “Sức khỏe tinh thần của nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19”

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng đến hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt, nhân viên y tế (NVYT) là đối tượng phải chịu áp lực về thể chất và tâm lý nặng nề, như quá tải công việc, kiệt sức, đối mặt với các nguy cơ dịch bệnh cao, và chia cách lâu dài với những người thân.