Chuyển tới nội dung

Hội nghị Quốc tế thường niên lần thứ 20

Cục Sức khỏe Tâm thần – Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế thường niên lần thứ 20 với chủ đề “Sức khoẻ Tâm thần bình thường mới”, từ ngày 07 – 09/07/2021 với hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Cisco WebEx.

Đăng ký miễn phí tại: https://aimhc.dmh.go.th trước ngày 06/07/2021. Trong quá trình đăng kí các bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline Văn phòng Hội 0857.116.118 để được hướng dẫn.

Chương trình chi tiết sẽ được gửi thông qua email tới hội viên chính thức của Hội.

Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng nghiệp cùng tham dự!