Chuyển tới nội dung

Nữ doanh nhân

TỌA ĐÀM HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO DOANH NHÂN, QUẢN LÝ NỮ

Với mục tiêu hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần của nữ doanh nhân trước các biến động của đại dịch COVID-19, Viện Tâm lý Việt – Pháp (Hội viên tổ chức của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam) tổ chức các chương trình tọa đàm và hoạt động về cân bằng tâm lý cho cộng đồng doanh nhân nữ, được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021