Chuyển tới nội dung

Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10

Gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới, 10/10/2021, tổ chức sáng 10/10 ở Hà Nội, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, TS. Kidong Park, cho biết đại dịch COVID-19 tác động đáng kể đến sức khỏe tâm thần của mọi người và “làm nổi bật nhu cầu đang gia tăng về hỗ trợ sức khỏe tâm thần”.