Chuyển tới nội dung

Chương trình Hỗ trợ Tâm lý – Xã hội khẩn cấp trong đại dịch COVID 19

KHẢO SÁT NHU CẦU HỖ TRỢ SỨC KHỎE TÂM THẦN – TÂM LÝ – XÃ HỘI TRONG CỘNG ĐỒNG

Dịch bệnh Covid0-19 bùng phát trở lại trong thời gian gần đây đã gây ảnh hưởng mạnh đến đời sống và công việc của người dân Việt Nam đặc biệt là tại các tỉnh và thành phố phía Nam. Với mong muốn nắm bắt được nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần – tâm lý – xã hội của cộng đồng trong thời gian dịch bệnh, Văn phòng Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam khu vực phía Nam đã thiết kế bản khảo sát nhu cầu hỗ trợ của người dân để có những hoạt động hỗ trợ cần thiết và kịp thời.